KISAH sebelum Rasulullah SAW bertolak ke Tabuk, orang-orang Munafik membina bangunan yang mereka namakan masjid. Mereka membinanya bukan demi kerana Allah SWT tetapi untuk tujuan menyambut kehadiran seorang yang bernama Abu Amir ar-Rahib.

Abu Amir ar-Rahib adalah seorang yang sangat aktif dalam membakar semangat kaum Musyrik Makkah dalam pertempuran Uhud. Ia lalu memeluk agama Kristian dan berangkat menemui Maharaja Rom yang juga penganut agama Kristian.

Maharaja Rom menjanjikan sokongan kepada Abu Amir ar-Rahib untuk memimpin masyarakat Madinah. Komunikasi antara Abu Amir dengan rakan-rakannya di Madinah berlanjut, dan untuk itulah kaum Munafik mendirikan tempat berkumpul bagi para penyokongnya sambil menanti kedatangannya.

Ketika Bani Amir selesai membangun Masjid Quba di pinggiran Madinah, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk solat di sana dan Rasul memperkenankan permintaan mereka.

Bani Ghanim bin Auf, pengasas pembangunan masjid kaum munafik, mengundang juga Rasulullah SAW, tetapi ketika itu Rasul sedang bersiap-siap menuju Tabuk.

Sekembalinya dari Tabuk dan setelah selesainya pembangunan masjid Bani Ghanim itu, Rasulullah SAW bersiap-siap menuju ke sana untuk solat, tetapi sebelum melangkah turun firman Allah surat AT-Taubah (9) ayat 107 yang artinya,

"Dan orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan terhadap orang-orang Mukmin secara khusus, dan masyarakat secara umum, dan untuk kekafiran dan tujuan pengingkaran kepada Allah SWT serta untuk memecah belah antara orang-orang Mukmin ..."

Begitu turun ayat ini, Rasulullah SAW membatalkan niatnya berkunjung ke masjid Bani Ghani bahkan memerintahkan beberapa orang untuk pergi menghancurkannya. Lokasi bangunan masjid ini dijadikan Rasulullah SAW sebagai tempat pembuangan bangkai dan najis.

Setelah banyak Muslim yang melakukan tindakan protes terhadap pemerintahan presiden AS yang mengambil tindakan pendatang, beberapa kumpulan Muslim juga melakukan perlawanan meskipun tidak dengan cara yang frontal.Menurut laporan AP pada Sabtu (15/4/2017), sejak menjabat sebagai presiden AS, Donald Trump telah melaksanakan dasar larangan perjalanan yang mensasarkan enam negara majoriti Muslim. Melihat hal tersebut kumpulan 'Black Moslem' yang lahir di AS, mengatakan bahawa mereka telah sering mendapat kerugian lantara mereka yang mempunyai agama yang sama.Mereka mengatakan Muslim Kulit Hitam sering merasa mendapat diskriminasi di pelbagai bidang. Mereka mendapat tindakan diskriminasi kerana mereka Muslim, berkulit hitam dan berada di kalangan penduduk imigran Muslim.Isu-isu identiti telah berdesir ke media sosial dengan pelbagai 'tagline' seperti #BeingBlackAndMuslim dan @BlkMuslimWisdom di Twitter, yang terbentuk dalam beberapa pekan terakhir untuk mengukuhkan cerita mereka. Dengan adanya sarana tersebut, diharapkan warga AS lain boleh mengetahui apa yang mereka rasakan akibat diskriminasi.
Sebagai tindak balas, para aktivis 'Black Moslem' mengatakan mereka mengambil kesempatan ini untuk menyatukan umat Islam dari semua latar belakang.